Tâm thư gửi tới anh Kim Tan

Lượt xem: 169 Bình luận: 0
Nguồn: Sưu tầm
Gửi lúc 06/12/2013
0
Giúp Kênhhài.com duyệt bài viết này ?
Bình luận
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Báo cáo hình ảnh vi phạm